RELIS Vest

RELIS Vest holder til i 9. etasje i Laboratoriebygget ved Haukeland universitetssykehus.

Jobber du som helsepersonell i helseregion Vest, er det oss du skal kontakte hvis du har legemiddelspørsmål eller bivirkningsmeldinger. Vi informerer gjerne om hva RELIS er og om bivirkningsarbeidet, for eksempel som del av internundervisning.

Felles_ute_2021

Ansatte RELIS Vest

 • Jan Schjøtt

  Jan Schjøtt

  Leder, overlege, dr.med.

  Send e-post

  Tlf: 55977844

  Se mer

  Jan interesserer seg spesielt for å undervise og forske på kvalitet i legemiddelinformasjon. I tillegg til å være leder ved RELIS Vest er han overlege ved Seksjon for klinisk farmakologi ved Haukeland universitetssjukehus og professor ved Universitet i Bergen.

  Jan har vært med siden oppstarten ved å etablere RELIS Vest i 1994 og har med unntak av noen kortere perioder ledet senteret til i dag. Han er cand. med. fra Universitetet i Oslo i 1988, og tok doktorgraden ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i 1996. Han har arbeidserfaring fra allmennmedisin, arbeidsmedisin og alderspsykiatri.

  Se CRISTIN for oversikt over Jans publikasjoner.

 • Lillan Mo Andreassen

  Lillan Mo Andreassen

  Master i Farmasi, PhD.

  Send e-post

  Tlf: 55975360

  Se mer

  Lillan har særleg interesse for legemiddelbehandling av eldre og diabetes.

  Lillan har arbeidd i RELIS Vest sidan 2016 og er MScPharm frå Universitetet i Bergen i 2009. I 2019 disputerte ho ved Universitetet i Bergen med avhandlinga Diabetes in care homes – Special emphasis on medicines and blood glucose measurements. Ho har òg arbeidserfaring frå apotek.

  Se CRISTIN for oversikt over Lillan sine publikasjonar.

 • Tina Bakkebø

  Tina Bakkebø

  Cand. pharm.

  Send e-post

  Tlf: 55975360

  Se mer

  Tina interesserer seg spesielt for legemiddelbruk hos gravide og ammende, og har særlig fokus på tjenesten Trygg Mammamedisin. Riktig bruk og valg av hormonell prevensjon er et annet fokusområde. Hun er også involvert i lokal organisering og gjennomføring av KUPP. 

  Tina har jobbet i RELIS Vest siden 2007 og er cand. pharm. fra Universitetet i Oslo i 2006.

  Se CRISTIN for oversikt over Tinas publikasjoner.

 • Kristine Heitmann

  Kristine Heitmann

  Master i Farmasi, PhD.

  Send e-post

  Tlf: 55975360

  Se mer

  Kristine interesserer seg spesielt for legemiddelbruk hos gravide og ammende, og har særlig fokus på tjenesten Trygg Mammamedisin. 

  Kristine har jobbet i RELIS Vest siden 2016 og er MScPharm fra Universitetet i Bergen i 2009. I 2016 disputerte hun ved Universitetet i Bergen med avhandlingen Treatment of nausea and vomiting during pregnancy – with special focus on attitudes to and use of pharmacological treatment. Hun har tidligere jobbet en kort periode på apotek. 

  Se CRISTIN for oversikt over Kristines publikasjoner.

 • Jan Anker Jahnsen

  Jan Anker Jahnsen

  Cand. pharm., PhD

  Send e-post

  Tlf: 55975360

  Se mer

  Jan Anker interesserer seg spesielt for farmakologi, med alt fra interaksjoner og virkningsmekanismer til rasjonell farmakoterapi. I tillegg til stillingen ved RELIS Vest, har han en bistilling som førsteamanuensis ved Senter for Farmasi, Universitetet i Bergen, med ansvar for kurs i farmakoterapi.

  Jan Anker har jobbet i RELIS Vest siden 2011. Han er cand. pharm. fra School of Pharmaceutical Sciences ved København Universitet i 2005, hvor han utførte masteroppgaven ved Brown University og Indiana University i USA. I 2015 disputerte han ved Universitetet i Bergen med avhandlingen Predicted signal peptides, and the role of the N-terminal tail, at the monoamine G-protein coupled receptors 5-HT2c and α2c.  Han har også arbeidserfaring fra apotek.

  Se CRISTIN for oversikt over Jan Ankers publikasjoner.

 • Sigrid Grøttebø Hellem

  Sigrid Grøttebø Hellem

  Master i Farmasi

  Send e-post

  Tlf: 55975360

  Se mer

  Sigrid er Master i Farmasi fra Universitetet i Tromsø, der hun skrev masteroppgave i helseøkonomi om produksjonsgevinster ved forhindrede sekundære kardiovaskulære hendelser etter iskemisk hjerneslag. Hun har også arbeidserfaring fra apotek.

 • Lena Skår Brekkhus

  Lena Skår Brekkhus

  Master i Farmasi

  Send e-post

  Tlf: 55975360

  Se mer

  Lena er Master i Farmasi frå Universitet i Bergen i 2018. Masteroppgåva om kartlegging av antibiotikaresistens i det marine miljøet og potensialet for etablering og overføring av gener som koder for antibiotikaresistens i dyremodell, skreiv ho ved Havforskningsinstituttet i Bergen. Ho har også arbeidserfaring frå apotek.

 • Ida Mostrøm Kallekleiv

  Ida Mostrøm Kallekleiv

  Master i Farmasi

  Send e-post

  Tlf: 55975360

  Se mer

  Ida er Master i Farmasi frå Universitetet i Bergen i 2012. Ho har 7 års arbeidserfaring frå sjukehusapotek, og har jobba med legemiddelleveransar til sjukehus, legemiddelproduksjon og farmasøytisk rådgiving på sjukehusavdelingar og i kommunehelsetenesta. Ho har og arbeidserfaring frå privatapotek.

  Se CRISTIN for oversikt over Idas publikasjoner.