AVLYST! Emnekurs i legemiddelbehandling 9. og 10. mars 2020

Vi beklager, men på grunn av overordnede smittevernhensyn må Emnekurs i legemiddelbehandling 9. og 10. mars 2020 avlyses!

På grunn av koronavirus-situasjonen, og på grunn av overordnede smittevernhensyn, ser vi oss dessverre nødt til å avlyse kurset som skulle vært arrangert mandag 9. mars og tirsdag 10. mars 2020. Det har vært stor interesse for kurset, som var fulltegnet. Vi håper dere som har meldt dere på kan være interessert i å delta en annen gang, og vi vil prøve å arrangere kurset senere hvis forholdene tillater det. Kursavgifter vil bli refundert. Vi kommer tilbake med mer informasjon om det praktiske.

Vi vil ta direkte kontakt med alle påmeldte.

Kurset er godkjent som emnekurs for allmennmedisin (15 poeng), og som valgfritt kurs for spesialitetene fødselshjelp og kvinnesykdommer (15 t), geriatri (11 t), indremedisin (12 t), klinisk farmakologi (15 t), nevrologi (15 t), psykiatri (15 t), rus- og avhengighetsmedisin (15 t), samt for alders- og sykehjemsmedisin (15 t).

Farmasøyter får 10 FEVU-poeng.

Mandag 9. mars (dag 1)
08:15 REGISTRERING og kaffe/te
08:45 VELKOMMEN
09:00 Opioider -bruk og nedtrapping
Audun Stubhaug, professor, overlege, avd. for anestesiologi OUS
09:45 Medikamentell behandling av nevropatiske smerter
Audun Stubhaug, professor, overlege, avd. for anestesiologi OUS
10:30 Pause
10:45 Cannabinoider – mot smerter med mer. Hva vet vi, egentlig?
Tone Westergren, cand. pharm., seksjonsleder, RELIS Sør-Øst
11:30 LUNSJ
12:30 Legemidler som årsak til nevrologiske symptomer
Arne Reimers, spesialist i klinisk farmakologi, dr.philos., overlege, Lund Sverige
13:15 Pause
13:30 Epilepsibehandling ved graviditet og amming
Arne Reimers, spesialist i klinisk farmakologi, dr.philos., overlege, Lund Sverige
14:15 Pause
14:30 Langtidseffekter hos barn etter legemiddelbruk i svangerskapet
Gro C. Havnen, cand. pharm., RELIS Sør-Øst
15:15 Pause
15:30 Behandling av svangerskapskvalme –kan det gjøres bedre?
Gro C. Havnen, cand. pharm., RELIS Sør-Øst
16:15 Slutt
   
Tirsdag 10. mars (dag 2)
08:30 Psykofarmaka for «dummies»
Lina Bruun, spesialist i klinisk farmakologi.
Senter for psykofarmakologi, Diakonhjemmet sykehus
09:15 Interaksjoner. Kasuistikker
Anne Katrine Eek, cand. pharm., RELIS Sør-Øst
09:45 Pause
10:00 Nye antidiabetika i allmennpraksis
Kristian Furuseth, spesialist i allmennmedisin, fastlege
10:45 Legemidler mot demens
Bjørn Licthwarck, spesialist i allmennmedisin og forsker
11:30 LUNSJ
12:30 Legemiddelopptak etter fedmekirurgi
Hege Merete Krabseth, spesialist i klinisk farmakologi, overlege, St.Olavs hospital
13:15 Pause
13:30 Plantebaserte produkter – hvor farlig er det?
Cecilie Sogn Nergaard, cand.pharm., dr.scient, RELIS Sør-Øst
14:00 Medisiner ved røykeslutt
Jørn Ossum, spesialist i allmennmedisin, fastlege
14:45 Pause
15:00 Legemiddelmangel i praksis; hva gjør allmennpraktikeren?
Per Wiik Johansen, spesialist i klinisk farmakologi, dr.med., seksjonsoverlege ved Seksjon for legemiddelkomité og -sikkerhet OUS
15:45 Oppsummering, spørsmål
16:00 SLUTT

 

Påmelding

Sett av datoene 9. og 10. mars 2020 for et spennende to-dagers kurs i Oslo!

 • Tid

 • Målgruppe

  Leger og farmasøyter

 • Kurssted

  Meet Ullevaal, Ullevaal stadion
  inng. D (v/NIMI), 3.etg., rom M6

 • Kursavgift

   3400,-

  Påmelding her

 • Påmeldingsfrist

  2. mars 2020