Hensiktsmessig legemiddelbehandling

Mandag og tirsdag 11. og 12. februar 2019 arrangerer RELIS Sør-Øst og seksjon for klinisk farmakologi, OUS Ullevål, et 15 timers emnekurs om legemiddelbehandling. Kurset holdes i Oslo.

Kurset er godkjent som emnekurs allmennmedisin i emnet farmakoterapi (15 timer).
I tillegg er det godkjent som valgfritt kurs (15 timer) for spesialitetene:
alders- og sykehjemsmedisin, indremedisin, klinisk farmakologi, psykiatri samt geriatri (11 timer). For farmasøyter kvalifiserer kurset for 10 fevu-poeng.

Legeforeningens kursnummer: 33246

Alle deltagerne må melde seg på via https://www.deltager.no/reliskurs2019 innen 3. februar 2019.

Betaling gjøres i forkant, det vil ikke bli sendt ut faktura.

Kontakt oss gjerne ved RELIS Sør-Øst dersom du har ytterligere spørsmål om kurset:

Telefon: 23 07 55 00 eller e-post: [email protected]

Sett av datoene 11. og 12. februar 2019 og meld deg på et spennende to-dagers kurs i Oslo!

Program

Mandag 11. februar 2019 (dag 1)

08:15

VELKOMMEN
Cand. pharm. og spesialist i sykehusfarmasi, Tone Westergren, leder RELIS Sør-Øst
  ELDRE
09:00

Behandling av psykiske lidelser hos eldre.
Hilde Frøyland, klinisk farmasøyt, Diakonhjemmet sykehus.
09:45 Pause
10:00

Behandling av psykiske lidelser hos eldre.
Hilde Frøyland, klinisk farmasøyt, Diakonhjemmet sykehus.
10:45

Smerte hos eldre er vanlig og vanskelig.
Harald Breivik, Professor, UIO.
11:30 Pause
11:45

Søvnregulerende faktorer og mekanismer.
Bjørn Bjorvatn. Professor. Universitetet i Bergen.
12:30 LUNSJ
13:30

Aldersrelaterte søvnforandringer.
Bjørn Bjorvatn. Professor. Universitetet i Bergen.
14:15

Søvnlidelser hos eldre, konkrete behandlingsstrategier.
Bjørn Bjorvatn. Professor. Universitetet i Bergen.
15:00 Pause
15:15

Medikamentell behandling og ivaretakelse av eldres kognitive funksjon.
Hege Kersten. PhD, Forskningssjef sykehuset Telemark.
16:00

Praktisk anvendelse av medisiner til barn.
Cathrine Kjeldby-Høie. Klinisk farmasøyt, Barneavdelingen, RH, OUS
16:45 SLUTT
   
Tirsdag 12. februar 2019 (dag 2)
  DIVERSE FARMAKOLOGI
08:30

Betydning av farmakogenetikk for variasjon i legemiddelrespons?
Espen Molden, Professor, forskningsleder, senter for psykofarmakologi, Diakonhjemmet
09:15

Medikamenter og morsmelk.
Solveig Holmsen. Lege. Kompetansesenteret for amming. OUS.
10:00 Pause
10:15

Hvordan samarbeide tverrfaglig og finne den faktiske legemiddel-listen?
Anne Schwinghammer. Klinisk farmasøyt. Farmasøytiske tjenester, OUS.
11:00

Interaksjoner. Praktiske råd med kasustikker.
RELIS, OUS.
11:30 LUNSJ
12:30

Hodepine hos pasienten i allmennpraksis.
Mette Bergum. Overlege nevrologisk avd, Vestre Viken sykehus, Drammen.
13:15

Reisemedisin; vaksiner, profylakse, behandling og råd til allmennpraktikere.
Frank Olav Pettersen. Infeksjonsmedisiner, OUS.
14:00 Pause
14:15

Medisinering av eldre med redusert nyrefunksjon og andre aldersforandringer.
Torgeir Bruun Wyller, Professor i geriatri, OUS.
15:00

Behandling av UVI hos eldre, når skal det behandles?
Torgeir Bruun Wyller, Professor i geriatri, OUS.
15:45 Oppsummering, spørsmål
16:00 SLUTT
 • Tid

 • Målgruppe

  Leger som jobber innen allmennmedisin

 • Kurssted

  Meet Ullevål, Ullevål stadion, Oslo

 • Kursavgift

  3400,-


  Påmelding

 • Påmeldingsfrist

  3. februar 2019