RELIS Nord-Norge

RELIS Nord-Norge er det nordligste av de fire regionale legemiddelinformasjonssentrene. Vi tilhører Diagnostisk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF i Tromsø, og er lokalisert i fløy E, plan 3 ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Dersom du er helsepersonell i Nordland, Troms eller Finnmark kan du kontakte oss når du har behov for utredninger av legemiddelrelaterte problemstillinger. RELIS er bemannet av både leger og farmasøyter, og tjenesten er gratis.

Ansatte RELIS Nord-Norge

 • Terje Nilsen

  Terje Nilsen

  Avdelingsleder, MSc Pharm

  Send e-post

  Tlf: 77754643

 • Elisabet Nordmo

  Elisabet Nordmo

  Seniorrådgiver, cand.pharm.

  Send e-post

  Tlf: 77754646

 • svo

  Solveig Vorren

  Seniorrådgiver, cand.pharm.

  Send e-post

  Tlf: 77754645

 • guttorm2

  Guttorm Raknes

  Overlege, spesialist i klinisk farmakologi, PhD (50 %-stilling)

  Send e-post

  Tlf: 77755998

 • Siri Forsdahl

  Siri Forsdahl

  Seniorrådgiver, cand.pharm., PhD

  Send e-post

  Tlf: 77755998

 • Bodil

  Bodil Fadnes

  Rådgiver, MSc Biol, MSc Pharm, PhD

  Send e-post

  Tlf: 77754647

 • Iren Yeeling Wu

  Iren Yeeling Wu

  Rådgiver, MSc Pharm, PhD (permisjon)

  Send e-post

  Tlf: 77754644

 • Per-Jostein Samuelsen

  Per-Jostein Samuelsen

  Seniorrådgiver, postdoktor, MSc Pharm, PhD (permisjon)

  Send e-post

  Tlf: 77754648