Emnekurs i Oslo i februar.

RELIS Sør-Øst inviterer til 15 timers emnekurs i Oslo. «Riktig legemiddelbehandling i klinisk praksis». Programmet tar opp primært relevante tema for allmennleger, men andre er også invitert. Hold av 13. og 14. februar 2017!

Legeforeningen kursnr: 31518

Kurset er godkjent som emnekurs/klinisk emnekurs for følgende spesialiteter:
Allmennmedisin, barne- og ungdomspsykiatri, indremedisin, klinisk farmakologi, psykiatri, samt alders- og sykehjemsmedisin
Kurset er også godkjent for farmasøyter (11,5 FEVU-poeng).

Bindende påmelding her

PROGRAM (oppdatert pr 3. januar 2017)

Mandag 13. februar 2017 (dag 1)

08:15 REGISTRERING og kaffe/te
08:45

VELKOMMEN
Tone Westergren, farmasøyt. Leder RELIS Sør-Øst, Oslo universitetssykehus (OUS)
09:00

Behandling av depresjon, angst, smerte og infeksjon hos gravide
Professor Hedvig Nordeng
09:45

Behandling av depresjon, angst, smerte og infeksjon hos ammende
Professor Hedvig Nordeng
10:30 Pause
10:45 Legemiddelgjennomgang med kasuistikker
Klinisk farmasøyt Elin Trapnes
11:30 LUNSJ
12:30 Når legemiddellistene blir lange – om polyfarmasi hos eldre
Sykehjemsoverlege Pernille Bruusgaard
13:15 Forebygging hos eldre – bakgrunn og perspektiver
Sykehjemsoverlege Pernille Bruusgaard
14:00 Pause
14:15 Behandling av atrieflimmer - sett fra allmennlegens perspektiv
Fastlege Trygve Kongshavn
15:00 Meldte bivirkninger av NOAK
RELIS Sør-Øst
15:30 Pause
15:45 Forlenget QT-tid, håndtering i klinisk praksis
Postdoktor Mathis Stokke
16:30 SLUTT

  

Tirsdag 14. februar 2017  (dag 2)

08:30 Praktisk bruk av farmakogenetiske analyser og serumkonsentrasjonsmålinger
Professor Espen Molden
09:15 Interaksjoner som årsak til bivirkninger og mangelfull effekt
Professor Espen Molden
09:45 Pause
10:00 Behandling av depresjon og angst i allmennpraksis med fokus på legemiddelbehandling og bivirkninger som ofte sees
Fastlege Ole Rikard Haavet
10:45 ADHD-behandling av barn - med fokus på det som gjøres i allmennpraksis
Fastlege Gisle Roksund
11:30 LUNSJ
12:30 Medikamentell blodsukkersenkende behandling av diabetes
Professor og endokrinolog Kåre I. Birkeland
13:15 Medikamentell behandling hos mage-/tarmopererte pasienter (fedmeopererte/stomi)
PhD og gastrokirurg Gunn Signe Jakobsen
14:00 Pause
14:15 Antibiotikaresistens - veiledning for å unngå videre utvikling av resistens
Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP)
15:00 Svangerskapskvalme
Farmasøyt/rådgiver hos RELIS Gro Cecilie Havnen
15:45 Oppsummering, spørsmål
16:00 SLUTT • Målgruppe

  Leger som jobber innen allmennmedisin.

 • Kurssted

  Ingeniørenes Hus Møtesenter, Oslo

 • Kursavgift

  3600,-

  Klikk her for påmelding

 • Påmeldingsfrist

  5. februar 2017