LEGEMIDDELBEHANDLING – skal/skal ikke? (Kursnr 30727)

Kurset er godkjent som emnekurs/klinisk emnekurs i farmakoterapi for allmennmedisin (16 poeng), og som valgfritt kurs for klinisk farmakologi, indremedisin, psykiatri og fødselshjelp og kvinnesykdommer (16 timer).Videre er kurset godkjent med 15 timer for videre- og etterutdanning i geriatri og med 14 timer som valgfritt kurs i alders- og sykehjemsmedisin.

Kurset er også godkjent for farmasøyter (13 FEVU-poeng).

 

 

Tid/Sted: 15. - 16. februar 2016, Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gt. 17, Oslo
Kursavgift: kr 3.600  -  inkl. kaffe/te hele dagen, pausemat og lunsj
Påmelding: innen 1. februar 2016
Arr.: RELIS Sør-Øst og Medisinskfaglig seksjon, Avdeling for farmakologi, OUS

Program

Mandag 15. februar 2016                                                              Møteleder: Ingebjørg Gustavsen
08:15
REGISTRERING og kaffe/te
08:45

VELKOMMEN
Tone Westergren, farmasøyt. Leder RELIS Sør-Øst, Oslo universitetssykehus (OUS)
09:00


SMERTER
Behandling av hodepine og migrene
Aud Nome Dueland, nevrolog. Sandvika Nevrosenter
09:45


ANTIBIOTIKA i allmennpraksis
Unødig høyt forbruk – en fare for folkehelsen
Sigurd Høye, lege, postdoc. Antibiotikasentret for primærmedisin (ASP), UiO.
10:30
Pause
10:45

DIABETES type 2 og behandling
Valg av perorale antidiabetika og insulin
Kristian Furuseth, spes. i allmennmedisin. Solli Klinikk, Jessheim
11:30

POLYFARMASI – hvordan håndtere det?
Rita Romskaug, lege. Geriatrisk seksjon, OUS. Stipendiat, Universitetet i Oslo
12:15
LUNSJ
13:15


SØVN og BEROLIGENDE MIDLER
Hva er best for pasienten?
Charlotte Lorentze Stokes, geriater. LIS-lege, Avd. for farmakologi, Haukeland sykehus
14:00

SMERTER hos personer med demens
Christine Gulla, lege. Stipendiat, Senter for alders- og sykehjemsmedisin, UiB
14:45

SSRI - fungerer de?
Depresjon hos unge/voksne/eldre
Trond Velken, overlege. BUPA, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg
15:30
Pause
15:45


SVANGERSKAP
Bruk av smertestillende, antidepressiva og antibiotika
Hedvig Nordeng, farmasøyt. Professor, Farmasøytisk inst., Universitetet i Oslo
16:30


AMMING
Bruk av smertestillende, antidepressiva og antibiotika
Hedvig Nordeng, farmasøyt. Professor, Farmasøytisk inst., Universitetet i Oslo
17:15
SLUTT

 

 

Tirsdag 16. februar 2016                                                         Møteleder: Anne Katrine Eek
08.00


LEGEMIDDELINTERAKSJONER I PRAKSIS
Søk og vurdering med eksempler
Karen Boldingh Debernard, farmasøyt. RELIS Sør-Øst, Oslo universitetssykehus
08:30


SKOLEMEDISIN OG NATURMIDLER I KOMBINASJON?
Kasuistikker
Lillian Reiter, farmasøyt. RELIS Sør-Øst, Oslo universitetssykehus
09:15

LEGEMIDLER til nytte og skade for den eldre pasient
Kasuistikker
Anette Hylen Ranhoff, overlege. Geriatrisk poliklin., Diakonhjemmet, Oslo. Professor UiB
10:00
Pause
10:15


VITAMIN D 
Hvem skal ha tilskudd? Indikasjon og nytte av måling?
Kirsten V Knutsen, spes. i allmennmedisin. Institutt for helse og samfunn, UiO
11:00


TDM/CYP screening
Hva er det/når skal vi gjøre det?
Stine Rognstad, LIS-lege. Avdeling for farmakologi, Oslo universitetssykehus
11:30
LUNSJ
12:30


LEGEMIDDELMANGEL 
Problemer i allmennpraksis
Anne Markestad, farmasøyt. Sykehusapoteket Oslo
13:15


HYPERLIPIDEMI 
Gleder og sorger ved behandling med statiner
Kjetil Retterstøl, overlege. Ernæringspoliklinikken, OUS. Professor, Univeristetet i Oslo
14:00
Pause
14:15


BLODTRYKKSMEDISINER
Serumkonsentrasjonsmålinger til hvilken nytte?
Sverre Kjeldsen, overlege. Hjertemedisinsk avdeling, OUS. Professor, Univeristetet i Oslo
15:00


ANTIKOAGULANTIA
Utfordringer ved forskrivning
Torstein Jensen, overlege. Hjerteseksjon, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Oslo
15:45 Oppsummering
16:00 SLUTT
 • Målgruppe

  Leger og Farmasøyter

 • Kurssted

  Ingeniørenes Hus Møtesenter, Kronprinsens gt. 17, Oslo

 • Kursavgift

  kr 3.600 inkluderer kaffe/te hele dagen, pausemat og lunsj, begge dager.

 • Påmeldingsfrist

  1. februar 2016