Samhandling, informasjonsflyt og kvalitet i legemiddelbehandling

Vi inviterer til fagkonferanse for leger, sykepleiere, vernepleiere og farmasøyter 3. oktober 2017 og to kurskvelder 11. og 18. oktober 2017 (primært for leger, men åpent også for andre) i Tromsø. Fagkonferansen og kurskveldene utgjør til sammen et klinisk emnekurs (15 t) for allmennmedisin, samt kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin.

Evaluering og opptak av forelesninger

Evalueringsskjema for fagkonferansen

Evalueringsskjema for kurskveldene (NY!)

Opptak fra fagkonferansen (lyden mangler i den første forelesningen av Guttorm Raknes, men vi har gjort et nytt opptak; tilgjengelig til 3. november 2017) 

 

Målet er å rette fokus på samhandling og informasjonsflyt mellom behandlere og behandlingsnivå i kommune- og spesialisthelsetjenesten, for å sikre kvalitet i legemiddelbehandlingen. Forelesningene vil dekke samhandling på legemiddelområdet, i tillegg til de konkrete temaområdene antibiotika, KOLS og "blodfortynnende".

Arrangører er RELIS Nord-Norge ved UNN, Tromsø kommune, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Troms, Pasientsentrert helsetjenesteteam (PSHT) ved UNN og UiT Norges arktiske universitet.

 

Klinisk emnekurs og kurskvelder

Det kliniske emnekurset er godkjent av Den norske legeforening tellende for følgende spesialiteter/kompetanseområder:
ALDERS- OG SYKEHJEMSMEDISIN (kompetanseområde, 15 timer)

ALLMENNMEDISIN (spesialitet, 15 timer)

For å få godkjent det kliniske emnekurset må legen delta fysisk på fagkonferansen og begge kurskvelder, i tillegg til skriftlig besvarelse av kasuistikker.

Kurskveldene er åpne for alle, med forbehold om tilgjengelige plasser. Velg da henholdsvis første, andre eller begge kurskvelder under påmeldingen.

 

Praktisk

Fagkonferansen: Tabletten auditorium, Farmasibygget, UiT

Kurskvelder: Auditorium under helibasen (ved legevakta), UNN

Det er få parkeringsplasser på UiT/UNN.  Buss anbefales (rute 20 og 21).

 

Ved spørsmål om fagkonferansen, kontakt: [email protected]

Ved spørsmål om klinisk emnekurs for leger eller kurskveldene, kontakt: [email protected]

 

Legemiddelverkets "Sjekkliste for legemiddelgjennomgang"

Legemiddelverkets "Noen legemidler som krever tiltak ved nedsatt nyrefunksjon"

Program

Fagkonferanse, tirsdag 3. oktober 2017

Møteledere: Toril Bülow og Ellen Riksvold

Klokken Program
08:00-08:30 Registrering/kaffe
08:30-08:45 Velkommen
08:45-09:30

Antibiotika til eldre
Guttorm Raknes, lege, PhD, spesialist i klinisk farmakologi, RELIS Nord-Norge, Universitetssykehuset Nord-Norge
09:30-09:45 Pause
09:45-10:05

Prosjekt på geriatrisk avdeling, UNN: Tverrfaglig samarbeid rundt eldres legemiddelbruk - Kan vi forhindre akutte sykehusbesøk?
Jeanette Schulz Johansen og Kjersti Havnes, stipendiater, Institutt for farmasi, UiT Norges arktiske universitet
10:05-10:25

Forprosjektet «Enhetlig dokumentasjon i ulike journalsystem»
Karl Johan Olsen, prosjektleder, Nordavind utvikling
10:25-10:45

Masteroppgave i farmasi: Årsaker til uoverensstemmelser i legemiddellister
Henriette Eilertsen, masterstudent i farmasi
10:45-11:00 Pause
11:00-12:00

Multidose - en velsignelse eller forbannelse
Morten Finckenhagen, overlege, Statens legemiddelverk
12:00-12:45 Lunsj

12:45-14:30

 

 

 

 

 

Reisen gjennom helsevesenet – et puslespill eller et stigespill?
Samhandling, informasjonsflyt og kvalitet i legemiddelbehandling

Ellen Riksvold, farmasøyt, Tromsø kommune
Renate Sørensen, sykepleier, Nordøya hjemmetjeneste
Anniken Vassbotn, sykepleier, Nordøya hjemmetjeneste
Sirin Johansen, fastlege, Nordbyen legesenter
Birgitte F. Åbotsvik, sykepleier, Pasientsentrert Team
Lilli Minh Nguyen, farmasøyt, Pasientsentrert Team
Lena-Kristin Nerdal, overlege, Alderspsykiatrisk enhet, Universitetssykehuset Nord-Norge
Åshild Moen Pedersen, sykehjemslege, Sør-Tromsøya sykehjem

14:30-14:45 Pause/besøke stands
14:45-15:30

Livet med færre antibiotika
Ørjan Olsvik, professor i medisinsk mikrobiologi, UiT Norges arktiske universitet

 

Første kurskveld, onsdag 11. oktober 2017
Møteleder: Terje Nilsen

Klokken Program
17:30-18:00 Kaffe og frukt
18:00-18:45 Akutt forverring av KOLS
Hasse Melbye, professor, Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE), UiT Norges arktiske universitet
18:45-18:50 Fem-minutt
18:50-19:35

Inhalasjonsteknikk og betydning for effekt
Espen Kolberg, farmasøyt, Sykehusapoteket Midt-Norge
19:35-20:00 Beinstrekk m/kaffe
20:00-20:30

Egenbehandling av KOLS
Hasse Melbye, professor, Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE), UiT Norges arktiske universitet
20:30-21:00

Gjennomgang og diskusjon av kasuistikker
Terje Nilsen, farmasøyt, RELIS Nord-Norge, Universitetssykehuset Nord-Norge

 

Andre kurskveld, onsdag 18. oktober 2017
Møteleder: Trude Giverhaug

Klokken Program
17:30-18:00 Kaffe og frukt
18:00-18:45

Dobbel- og trippelbehandling med nye antitrombotika ved koronarsykdom
Per-Jostein Samuelsen, farmasøyt, PhD, RELIS Nord-Norge, Universitetssykehuset Nord-Norge
18:45-18:50 Fem-minutt
18:50-19:35

Direktevirkende orale antikoagulantia (DOAK): erfaringer og praksis etter noen års bruk
Kristina Larsby, overlege, Hjertemedisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge
19:35-20:00 Beinstrekk m/kaffe
20:00-20:30

Monitorering av DOAK
Georg Sager, avdelingsoverlege, professor, Klinisk farmakologi, Universitetssykehuset Nord-Norge
20:30-21:00

Gjennomgang og diskusjon av kasuistikker
Trude Giverhaug, farmasøyt, PhD, RELIS-Nord-Norge, Universitetssykehuset Nord-Norge

 

 • Målgruppe

  Leger, sykepleiere, vernepleiere og farmasøyter i kommune- og spesialisthelsetjenesten i Troms.

 • Kurssted

  UiT (fagkonferanse) og UNN (kurskvelder) i Tromsø

 • Kursavgift

  Ingen, men opphold og reise må dekkes selv. Det serveres enkel lunsj på fagkonferansen.

 • Påmeldingsfrist

  22. september 2017