Det er svært viktig at både pasienter og pårørende, men også helsepersonell, er klar over at mange legemidler har en utilsiktet antikolinerg virkning. Antikolinerg virkning betyr at virkningen av nevrotransmitteren acetylkolin hemmes, noe som for eksempel utnyttes i behandlingen av Parkinsons sykdom. Mange legemidler har derimot antikolinerge effekter som bivirkning, dette kan spesielt hos eldre og skrøpelige føre til kognitive bivirkninger som forvirring, hukommelsestap og i verste fall delirium. 

Du kan lese hele blogginnlegget her: Forvirring kan være utløst av legemidler! - Oslo universitetssykehus (oslo-universitetssykehus.no)

Blogginnlegget er basert på en artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening som du kan lese her: Bruk av legemidler med antikolinerg virkning hos eldre | Tidsskrift for Den norske legeforening (tidsskriftet.no)