Avmedisinering – hvem, når, hvordan?

Helsepersonell i kommune- og spesialisthelsetjenesten i Troms inviteres til fagdag (12. oktober) og fagkvelder (19. og 26. oktober) med avmedisinering som tema.

Legemiddelnettverket i Tromsø kommune arrangerer i samarbeid med RELIS Nord-Norge, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) og Universitetet i Tromsø (UiT) fagdag 12. oktober med avmedisinering i fokus. I tillegg vil fagdagen utvides med to fagkvelder (19. og 26. oktober), slik at programmet er dekkende som klinisk emnekurs i spesialiteten allmennmedisin.

Kort om avmedisinering:
Begrepet “deprescribing” eller avmedisinering på norsk handler om at legemidler ikke bare skal forskrives, de skal også avforskrives når nytten ikke lenger er til stede. Noen ganger innebærer dette nedtrapping og bytte, andre ganger er det riktig å seponere helt og holdent. 

Opptak fra fagdagen er nå tilgjengelig her.

Kurskomite

Leder: Sirin Johansen, fastlege, spesialist i allmennmedisin – Nordbyen legesenter Tromsø

Deltaker:
Terje Nilsen, farmasøyt, RELIS Nord-Norge, UNN Tromsø
Ellen Riksvold, farmasøyt, Tromsø kommune
Elisabet Nordmo, farmasøyt, RELIS Nord-Norge, UNN Tromsø
Lena Aronsen, avdelingsoverlege, spesialist i klinisk farmakologi, UNN Tromsø
Lisbeth Remlo, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT)

Kontaktpersoner praktiske opplysninger:
Ellen Riksvold – [email protected]
Terje Nilsen – [email protected]
Kursgodkjenninger leger - [email protected]
Streaming på fagdagen - [email protected]

Kursgodkjenninger:

Vi har fått tilbakemelding fra følgende spesialitetskomite(er): Allmennmedisin.
Kurset godkjennes med 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i farmakologi til videre- og etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst).
Kurset bidrar til å dekke følgende læringsmål i ny spesialistordning: ALM-018, 045, 047, 052, 074, 077 og 084.
Det er holdt av 40 plasser til leger på det kliniske emnekurset.

Kursted:

Fagdagen 12. oktober arrangeres i Linken møtesenter i Forskningsparken, i tillegg til stream.
Kurskveldene 19. og 26. oktober (for deltakere på klinisk emnekurs) arrangeres i Klinikkrom B, A-fløya, plan 5 på UNN Tromsø.

Program og tidspunkter:

Fagdagen 12. oktober.

Tidspunkt

Tema

Foreleser

0745-0815

Registrering

 

 

0815-0830

 

Åpning og velkommen

Stig Johnsen, kommunedirektør

Tromsø kommune

 

0830-0915

 

 

Å gå til angrep på de lange medisinlistene

Torgeir B. Wyller

Geriater og overlege OUS

Professor UIO

0915-0930

Kaffepause

 

0930-1015

Avmedisinering – eksempler og tverrfaglig samarbeid

Torgeir B. Wyller

Geriater og overlege OUS

Professor UIO

1015-1020

Kort beinstrekk

 

1020-1100

Medikalisering – fra motstrøm til mainstream

Thor Eirik Eriksen, PhD,

Arbeidsmedisin UNN/ISM UiT

1100-1110

Kaffepause

 

1110-1135

SSRI i sykehjem – praktisk erfaring fra arbeid med LMG-gjennomgang

Ellen Riksvold, kommunefarmasøyt, Tromsø kommune

1135-1215

Lunsj

 

1215-1300

 

Legemiddelsamstemning og legemiddelgjennomgang

Kirsti Bjerke Sæthre, farmasøyt/seniorrådgiver

Avdeling for retningslinjer og fagutvikling, Helsedirektoratet

1300-1345

Hvorfor blir noen avhengig av vanedannende medisiner og hvordan snakke om avhengighet?

 

Ann Mari Dagenborg, overlege rusavdelingen, UNN Tromsø

1345-1400

Kaffepause

 

1400-1415

Kompetanseheving av legemiddelforskrivning på fastlegekontor ved hjelp av SKIL

Sirin Johansen, spesialist i allmennmedisin, Nordbyen legesenter Tromsø

1415-1530

Erfaringer fra bruk av farmasøytisk kompetanse i hjemmebasert omsorg – perspektiver fra ulike aktører

Allmennlegeperspektivet

Sykepleieperspektivet

Farmasøytperspektivet

Lederperspektivet

1530-1545

Oppsummering og læringspunkter

Sirin Johansen/Terje Nilsen/Ellen Riksvold

Fagkveld 19. oktober – Ansvarlig for program RELIS Nord-Norge. Fagkveldene er spesielt for allmennleger som skal ha klinisk emnekurs, men andre interesserte kan også delta. Fagkveldene streames ikke.

Tidspunkt

Tema

Foreleser

1730-1800

Registrering

RELIS Nord-Norge

1800-1810

Intro til avmedisinering og deprescribing

Terje Nilsen, RELIS Nord-Norge

1810-1900

Diabetesbehandling – hvordan optimalisere behandlingen av diabetes type 2 i allmennpraksis?

Ragnar Joakimsen, Overlege, Professor II, medisinsk avdeling UNN Tromsø

1900-1915

Kaffepause

 

1915-2000

Protonpumpehemmere – når blir syredempingen et problem?

Guttorm Raknes, overlege RELIS Nord-Norge

 

 

 

2000-2045

Bruk av legemidler under graviditet og amming. Hvordan vektlegge nytte/risiko?

Elisabet Nordmo, farmasøyt RELIS Nord-Norge

Siri Forsdahl, farmasøyt RELIS Nord-Norge

2045-2100

Oppsummering og informasjon om KUPP 6 «Riktigere bruk av migrenemidler»

Terje Nilsen, RELIS Nord-Norge

Fagkveld 26. oktober – Ansvarlig for program Rusavdelingen ved UNN Tromsø ved overlege Ann Mari Dagenborg. Kursledelsen tar et generelt forbehold om mindre endringer av programmet.

Tidspunkt

Tema

Forleser

1730-1800

Registrering

RELIS Nord-Norge

1800-1845

Abstinensproblematikk

Ann Mari Dagenborg

1845-1900

Kaffepause

 

1900-1945

Nedtrappingsregimer

Ann Mari Dagenborg

1945-2000

Kaffepause

 

2000-2045

Hvem skal henvises til spesialisthelsetjenesten?

Ann Mari Dagenborg

2045-2100

Oppsummering og avslutning

Ann Mari Dagenborg

 • Tid

 • Målgruppe

  Leger, sykepleiere, vernepleiere og farmasøyter i kommune- og spesialisthelsetjenesten i Troms

 • Kurssted

  Linken møtesenter i Forskningsparken (fagdag) og UNN Tromsø (fagkvelder)

 • Kursavgift

  Ingen, men opphold og reise må dekkes selv. Det serveres enkel lunsj på fagdagen.

 • Påmeldingsfrist

  2. oktober 2022

  Klikk her for påmelding