RELIS Fagseminar 1.–2. november 2021 - Fullbooket!

Årets RELIS Fagseminar om Riktig legemiddelbruk arrangeres på Britannia Hotel i Trondheim 1.–2. november 2021.

Kurset (34483) er godkjent av Den norske legeforening for spesialiteten allmennmedisin med 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i infeksjonssykdommer til videre- og etterutdanningen.

Antall deltagere: 150
Fagseminaret er fullbooket! Velkommen tilbake til neste år!

Vi tar forbehold om reduksjon i antall kursplasser og avlysning på grunn av koronaviruset.

 

Kort presentasjon av Britannia Hotel finnes her.

Program: 

01.11.2021
TidProgrampost
08:45-09:00 Innledning og velkommen ved Harald Chr. Langaas, Leder RELIS Midt–Norge
09:00-09:45 Antibiotika i allmennpraksis. Tidsavhengig og konsentrasjonsavhengig bakteriedrap
Spes. klinisk farmakologi og allmennmedisin Roar Dyrkorn.
09:45-10:30 Dosering og behandlingslengde antibiotikakurer
Overlege/professor Dag Berild, Infeksjonsavdelingen, Oslo Universitetssykehus.
10:30 -10:45 Pause
10:45-11:30 Antibiotikaresistens
Professor Gunnar Skov Simonsen, Leder Norsk overvåkingsystem for antibiotikaresistens (NORM).
11:30-12:30 Lunsj
12:30-13:00 Status handlingsplan mot antibiotikaresistens
Professor Gunnar Skov Simonsen, Leder Norsk overvåkingsystem for antibiotikaresistens (NORM).
13:00-13:45 Generelt om infeksjoner og antibiotikabruk
Sigurd Høye, lege, ph.d., Leder for Antibiotikasentret for primærmedisin (ASP).
13:45-14:00 Pause
14:00-14:45 Hvordan skal man få i barn antibiotika?
Cand.pharm., ph.d., Elin Bergene, Sykehusapotekene i Midt-Norge.
14:45-15:30 Behandling av infeksjoner hos gravide og ammende
Overlege/professor Olav Spigset, Avd. for klinisk farmakologi, St. Olavs hospital/RELIS Midt-Norge.
15:30-15:45 Pause
15:45-16:15 Behandling av hudinfeksjoner
Overlege, ph.d., spes. i hud- og veneriske sykdommer Marit Saunes, Hudavdelingen, St. Olavs hospital.
16:15-16:45 Sårbehandling
Overlege, ph.d., spes. i hud- og veneriske sykdommer Marit Saunes, Hudavdelingen, St. Olavs hospital.
16:45-17:00 Diskusjon og avslutning av dagen
19:30- Middag
02.11.2021
TidProgrampost
09:00-09:45 Behandling av underlivsinfeksjoner hos kvinner
Overlege Ingrid Snekvik, Hudavdelingen, Poliklinikk for kjønnssykdommer, St. Olavs hospital.
09:45-10:00 Pause og utsjekking
10:00-10:45 Behandling av urinveisinfeksjoner
Overlege, spes. klinisk farm., spes. allm. med. Ketil Espnes, Avd. for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital/RELIS Midt-Norge.
10:45-11:30 Behandling av øyeinfeksjoner
Overlege Heidi Haugland, Avdeling for øyesykdommer, St. Olavs Hospital.
11:30-12:30 Lunsj
12:30-13:15 Behandling av infeksjoner hos eldre
Overlege Harald Steinum, Avdeling for infeksjonssykdommer, St. Olavs Hospital.
13:15-14:00 Behandling av infeksjoner hos immunsupprimerte
Overlege Harald Steinum, Avdeling for infeksjonssykdommer, St. Olavs Hospital.
14:00-14:15 Pause
14:15-14:45 Behandling av øvre luftveisinfeksjoner
Spes. klinisk farmakologi og allmennmedisin Roar Dyrkorn.
14:45-15:15 Behandling av nedre luftveisinfeksjoner
Spes. klinisk farmakologi og allmennmedisin Roar Dyrkorn.
15:15-15:30 Diskusjon og avslutning
 • Tid

 • Målgruppe

  Leger som jobber innen allmennmedisin. Andre leger og farmasøyter.

 • Kurssted

  Britannia Hotel, Trondheim

 • Kursavgift

  Begge kursdager med middag og overnatting kr. 5900
  Begge kursdager uten middag, med overnatting, kr. 5700
  Begge kursdager med middag, uten overnatting, kr. 4900
  Begge kursdager uten overnatting og uten middag: kr. 4600

 • Påmeldingsfrist

  Fullbooket