RELIS Fagseminar 2.-3. november 2020 - AVLYST

Årets RELIS Fagseminar om Riktig legemiddelbruk på Britannia Hotel i Trondheim må dessverre avlyses på grunn av koronasituasjonen.

Kurset er søkt godkjent av Den norske legeforening tellende for legespesialiteter. Mer info kommer.


Antall deltagere: 130
Vi tar forbehold om reduksjon i antall kursplasser og avlysning på grunn av koronaviruset.

Kort presentasjon av Britannia Hotel finnes her.

Program:

Mandag 2. november
08:00-08:45  Kaffe og registrering 
08:45-09:00 Innledning og velkommen ved Harald Chr. Langaas, Leder RELIS Midt-Norge.
09:00-09:45 Antibiotika i allmennpraksis. Tids- og konsentrasjonsavhengig bakteriedrap
Spes. klinisk farmakologi og allmennmedisin Roar Dyrkorn.
09:45-10:30 Dosering og behandlingslengde antibiotikakurer
Overlege/professor Dag Berild, Infeksjonsavdelingen, Oslo Universitetssykehus.
10:30-10:45 Pause 
10:45-11:30 Antibiotikaresistens
Professor Gunnar Skov Simonsen,
Leder Norsk overvåkingsystem for antibiotikaresistens (NORM).
11:30-12:30 Lunsj 
12:30-13:00 Status handlingsplan mot antibiotikaresistens
Professor Gunnar Skov Simonsen,
Leder Norsk overvåkingsystem for antibiotikaresistens (NORM).
13:00-13:45 Generelt om infeksjoner og antibiotikabruk
Sigurd Høye, lege, ph.d., Leder for Antibiotikasentret for primærmedisin (ASP).
13:45-14:00 Pause
14:00-14:45 Hvordan skal man få i barn antibiotika?
Cand.pharm., ph.d., Elin Bergene,  Sykehusapotekene i Midt-Norge.
14:45-15:30 Behandling av infeksjoner hos gravide og ammende
Overlege/professor Olav Spigset, 
Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs hospital/RELIS Midt-Norge.
15:30-15:45 Pause
15:45-16:15 Behandling av hudinfeksjoner
Overlege/førsteamanuensis, ph.d., spes. i hud- og veneriske sykdommer Marit Saunes, Hudavdelingen, St. Olavs hospital, Institutt for klinisk og molekylær medisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.
16:15-16:45 Sårbehandling
Overlege/førsteamanuensis, ph.d., spes. i hud- og veneriske sykdommer Marit Saunes, Hudavdelingen, St. Olavs hospital, Institutt for klinisk og molekylær medisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.
16:45-17:00 Diskusjon og avslutning av dagen
19:30  Middag

 

Tirsdag 3. november 

09:00-09:45 Behandling av infeksjoner hos eldre
Overlege Harald Steinum, Avdeling for infeksjonssykdommer, St. Olavs Hospital. 
09:45-10:00 Pause og utsjekking
10:00-10:45 Behandling av infeksjoner hos immunsupprimerte
Overlege Harald Steinum, Avdeling for infeksjonssykdommer, St. Olavs Hospital.
10:45-11:30 Behandling av øyeinfeksjoner
Overlege Heidi Haugland, Avdeling for øyesykdommer, St. Olavs Hospital.
11:30-12:30  Lunsj 
12:30-13:15 Behandling av underlivsinfeksjoner hos kvinner
Førsteamanuensis Risa Lonnee-Hoffmann, Institutt for klinisk og molekylær medisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.
13:15-14:00 Behandling av urinveisinfeksjoner 
Overlege, spes. klinisk farm., spes. allm. med. Ketil Espnes, 
Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital/RELIS Midt-Norge.
14:00-14:15  Pause
14:15-14:45 Behandling av øvre luftveisinfeksjoner
Professor Morten Lindbæk, Institutt for Helse og samfunn, Universitetet i Oslo, Forskningsleder ved Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP). 
14:45-15:15 Behandling av nedre luftveisinfeksjoner 
Professor Morten Lindbæk, Institutt for Helse og samfunn, Universitetet i Oslo, Forskningsleder ved Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP).
15:15-15:30 Diskusjon og avslutning

 

 • Tid

 • Målgruppe

  Leger som jobber innen allmennmedisin. Andre leger og farmasøyter.

 • Kurssted

  Britannia Hotel, Trondheim

 • Kursavgift

  Begge kursdager med middag og overnatting kr. 5700
  Begge kursdager uten middag, med overnatting, kr. 5500
  Begge kursdager med middag, uten overnatting, kr. 4700
  Begge kursdager uten overnatting og uten middag: kr. 4400

 • Påmeldingsfrist

  19. oktober 2020