Emnekurs: Smertemedisin – akutt, kronisk og terminal.

Legemiddelnettverket i Tromsø kommune, hvor også RELIS Nord-Norge deltar, arrangerer legemiddelkonferanse 23. oktober.

Konferansedagen kombinert med to kurskvelder (30. oktober og 6. november, kurskode (33715) er godkjent av Den norske legeforening for følgende legespesialiteter: Allmennmedisin (Emnekurs/klinisk emnekurs i smertemedisin til videre- og etterutdanningen, 15 poeng).

Onsdag 23. oktober
07.30 Registrering/kaffe.
08.00 Velkommen og pasientkasus.
08.15

Legemidler ved langvarig smerte?
Aslak Johansen, overlege, Smerteavd, UNN
09.45 Pause
10.00

“Er pasient og lege blitt for avhengig av piller – om avmedisinering og ikke-medikamentelle tiltak ved smerter”. 
Morten Finckenhagen, overlege v/Statens Leggemiddelverk
11.00 Gruppeoppgave
11.30 Lunsj
12.00

Symptomlindrende behandling, viktigste medikamenter og lindrende skrin.
Sigve Andersen, overlege v/Regional kompetansetjeneste for lindrende behanding, UNN
12.45

Helsehusets lindrende avdeling.
Trude Wynn, fag og kvalitetskoordinator, Helsehuset
13.15 Pause
13.30

Finner du ikke støtte til beslutningen? Har du spurt RELIS?
Terje Nilsen, farmasøyt, RELIS Nord-Norge
13.50

Smerte-terapi - fysikalsk tilnærming.
Stig Are Klausen, fysioterapeut
14.15 Pause
14.30

Mestring av langvarige smerter og annen støy i livet. "Gå tur"eller bli sittende i sofaen?
Anders Kind, spesialist i allmennmedisin
15.15

Validering, avsklaring og ACT. Helt vesentlige verktøy i kommunikasjon for helseaktører også på tvers.
Anders Kind, spesialist i allmennmedisin
   
Onsdag 30. oktober
17.30 Kaffe/kjeks og registrering.
18.00

NSAIDS og hjerterisiko - en oppdatering.
Per-Jostein Samuelsen, farmasøyt/PhD, RELIS Nord-Norge
18.50 Pause.
19.00

CYP, genotyping og interaksjoner - betydning for valg av smertestillende?
Terje Nilsen, farmasøyt, RELIS Nord-Norge
19.30

Klinisk farmakologi i allmennpraksis med kasuistikk.
Linn Årnes Pedersen, lege i spesialisering klinisk farmakologi, UNN Tromsø
20.00 Pause.
20.10

Migrene under graviditet og amming - valg av smertestillende?
Siri Amundsen, overlege klinisk farmakologi, UNN Tromsø
20.40

KUPP 4, nå også om opioider - hva er KUPP og er det nyttig for allmennmedisineren?
Terje Nilsen, RELIS
20.50 Avslutning og spørsmål.
   
Onsdag 6. november
Moderne behandling av sammensatte smertetilstander
18.00 Aslak Johansen, overlege.
19.00 Kristin Marjala, psykologspesialist.
20.00 Tove Hansen, spesialist i psykiatrisk og psykomotorisk fysioterapi.

 

Påmelding her.

 • Tid

 • Målgruppe

  Fastleger, sykehjemsleger, sykepleiere i hjemmetjenesten, kommunale farmasøyter, fysioterapeuter.

 • Kurssted

  Siva Innovasjonssenter, Tromsø
  UNN for kurskveldene.

 • Kursavgift

  Konferansen og kurset er gratis.

 • Påmeldingsfrist

  04.10.2019

  Påmelding her.