RELIS Fagseminar 4.-5. november 2019 - Har du meldt deg på?

Det er fortsatt ledige plasser på årets RELIS Fagseminar 4.-5. november på Scandic Nidelven Hotel. Fagseminaret har 20 års jubileum og tema er Nevrologiske sykdommer. Påmeldingsfrist 28. oktober. RELIS Fagseminar er godkjent av Den norske legeforening for flere legespesialiteter.

I år er vi glade for å kunne invitere til RELIS Fagseminar for 20. år på rad 4.-5. november 2019 på Scandic Nidelven Hotel. Fagseminaret om riktig legemiddelbruk har i år tema Nevrologiske sykdommer og programmet er nå klart.
Kurset (33699) er godkjent av Den norske legeforening tellende for følgende legespesialiteter:
ALLMENNMEDISIN (emnekurs/klinisk emnekurs i nevrologi, 15 poeng)
KLINISK FARMAKOLOGI (valgfritt kurs, 15 timer)
Antall deltagere: 150


Program:

08:00-08:45  Kaffe og registrering 
08:45-09:00 Innledning og velkommen ved Harald Chr. Langaas, Leder RELIS Midt-Norge.
09:00-09:45

Diagnostikk av hodepine. Når henvise? 
Allmennlege og Hodepinespesialist Anne Christine Poole, Volvat Hodepinesenter.
09:45-10:15


Anfallsbehandling av migrene 
Overlege/PhD Erling Tronvik, Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi, 
Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine, St. Olavs hospital.
10:15-10:30 Pause 
10:30-11:00


Forebyggende behandling av migrene 
Overlege/PhD Erling Tronvik, Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi, 
Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine, St. Olavs hospital.
11:00-11:30


Behandling av migrene hos gravide og ammende 
Overlege og spes. klinisk farmakologi Siri Amundsen,
Avdeling for Laboratoriemedisin, UNN, Tromsø. 
11:30-12:30 Lunsj 
12:30-13:15


Legemiddelutløst hodepine 
Professor Lars Jacob Stovner, Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi, 
Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine, St. Olavs hospital.
13:15-13:30  Pause 
13:30-14:15


Utredning av kognitiv svikt 
Overlege/stipendiat Gøril Rolfseng Grøntvedt, 
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU.
14:15-15:00


Medikamentell behandling ved demens 
Overlege/stipendiat Gøril Rolfseng Grøntvedt, 
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU.
15:00-15:15 Pause 
15:15-16:00


Diagnostikk og behandling av nevropatisk smerte 
Overlege, spesialist i nevrologi Per Hansson,
Avdeling for smertebehandling, Oslo universitetssykehus.
16:00-16:45


Pregabalin og gabapentin – legemidler eller rusmidler? 
Cand. Pharm. Pål-Didrik Hoff Roland,
RELIS Midt-Norge, Avdeling for klinisk farmakologi,
St. Olavs hospital.
16:45-17:00 Diskusjon og avslutning av dagen
19:30  Jubileumsmiddag 
   

Tirsdag 5. november 

09:00-09:45


Diagnostikk av Parkinson 
Legespesialist Joakim Goberg Jørgensen, 
Nevrologisk avdeling, St. Olavs hospital.
09:45-10:30

 
Behandling av Parkinson 
Legespesialist Joakim Goberg Jørgensen, 
Nevrologisk avdeling, St. Olavs hospital.
10:30-10:45 Pause og utsjekking
10:45-11:30

Epilepsityper og behandling 
Overlege Christian Samsonsen, 
Nevrologisk avdeling, St. Olavs hospital. 
11:30-12:30  Lunsj 
12:30-13:15Epilepsibehandling – interaksjoner og bivirkninger 
Dr.philos., spes. klin. farm., overlege Arne Reimers, 
Avdelning för klinisk kemi och farmakologi,
Skånes universitetssjukhus/Lunds universitet. 
13:15-13:30  Pause 
13:30-14:15Epilepsibehandling ved graviditet og amming 
Dr.philos., spes. klin. farm., overlege Arne Reimers, 
Avdelning för klinisk kemi och farmakologi,
Skånes universitetssjukhus/Lunds universitet.
14:15-15:00


Legemidler som årsak til nevrologiske symptomer 
Overlege/professor Olav Spigset,
Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs hospital/RELIS Midt-Norge.
15:00-15:15 Diskusjon og avslutning
 • Tid

 • Målgruppe

  Leger som jobber innen allmennmedisin. Andre leger og farmasøyter.

 • Kurssted

  Scandic Nidelven Hotel, Trondheim

 • Kursavgift

  Begge kursdager med middag og overnatting
  kr. 5500,-

  Begge kursdager med overnatting, uten middag
  kr. 5300,-

  Begge kursdager med middag, men uten overnatting
  kr. 4500,-

  Begge kursdager uten overnatting og uten middag
  kr. 4200,-

 • Påmeldingsfrist

  28. oktober 2019