Kvalitetssikring av legemiddelbruk til eldre i Nord-Troms

Tema for samlingen:
Eldre, polyfarmasi og av-medisinering
Samstemming av legemiddellister
Tverrfaglig legemiddelgjennomgang (LMG)
Dokumentasjon
Status lokale arbeidsgrupper

Arrangør: Læringsnettverk i samstemming av legemiddellister og tverrfaglig legemiddelgjennomgang http://www.utviklingssenter.no/laeringsnettverk-i-samstemming-av-legemiddellister-og-tverrfaglig-legemiddelgjennomgang.6176422-461922.html

Kursgodkjennelser fra Dnlf:
Allmennmedisin: godkjennes med 16 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i alders- og sykehjemsmedisin til videre- og etterutdanningen.

Kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin: godkjennes med 16 timer som valgfritt kurs.

Påmelding til [email protected] innen 15. januar.

 

Program 29. januar:
Kl 08.00-09.00 Kaffe og registrering
Kl 09.00-10.15Velkommen og status i læringsnettverket v/ Birgitte Olsen, sykepleier Kåfjord kommune/ medarbeider i læringsnettverket og Toril Bülow, leder USHT Troms
Status målinger etter legemiddelgjennomgang (LMG) v/ tilsynsfarmasøytene Marte Ramskjell og Charlotte Røsnes
Samstemming og tverrfaglig LMG, status i kommunene v/ 3 arbeidsgrupper
Kl 10.30-11.30

For mye av det gode? 3 viktige tiltak mot polyfarmasi. Legemiddelsamstemming, legemiddelgjennomgang og av-medisinering v/ Morten Finckenhagen, overlege i Statens legemiddelverk
Kl 11.30-12.15 Lunsj
Kl 12.15-14.00 For mye av det gode fortsetter
kl 14.15-15.00 Prosjekt Samstemming av legemiddellister i Helse Nord v Marit Bergheim Christiansen, rådgiverfarmasøyt og Anne-Berit Norman Paulsen, Medisinsk EPJ-rådgiver, UNN HF
kl 15.15-16.00 Samstemming, hva betyr dette i praksis?  v/ Toril Bülow
Kl 18.30 Middag Reisafjord hotell, Overnatting Reisafjord hotell
   
Program 30. januar:
Kl 08.30-09.15 Dokumentasjon av legemidler i pasientens elektroniske journal, struktur og faglig innhold v/ sykepleier og rådgiver Lisbeth Remlo
Kl 09.30-10.15 Dokumentasjon av legemidler; samstemming, og LMG ved lege
kl 10.30-11.30 Dokumentasjon av legemidler fortsetter
Kl 11.30-12.15 Lunsj
Kl 12.15- 13.15 Regionalt legemiddelinformasjonssenter – 20 år med beslutningsstøtte v/ Per-Jostein Samuelsen, farmasøyt, PhD, RELIS Nord-Norge
Kl 13.15-14.00 Pasientsikkerhet og lokale framdriftsplaner ved Toril Bülow og Birgitte Olsen
   
Program 12.februar (kun for leger):
Foreleser: Per-Jostein Samuelsen, farmasøyt, PhD, RELIS Nord-Norge
Kl 1700-1730 NSAIDs og hjerterisiko - en oppdatering
Kl 1730-1815 Blodplatehemmere ved diabetes
Kl 1830-1930 Nye antidiabetika og hjerte- og karsykdom
 • Tid

 • Målgruppe

  sykehjemsleger, fastleger, farmasøyter, sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere/hjelpepleiere, avdelingsledere, enhetsleder

 • Kurssted

  Reisafjord hotell i Sørkjosen

 • Kursavgift

  0,-

 • Påmeldingsfrist