RELIS Fagseminar for farmasøyter 2019

RELIS Fagseminar for farmasøyter 2019 avholdes 28.-29. januar på Scandic Nidelven Hotel Trondheim.

Deltakelse på fagseminaret gir 10 FEVU-poeng.

 

Mandag 28. januar

 

Klokken Program
09:00-09:45 Registrering med kaffe/te og rundstykker
09:45-10:00 Innledning og velkommen ved Harald Chr. Langaas, Leder RELIS Midt-Norge
10:00-10:30

Hvordan bruke RELIS?
Master i farmasi Mari Norvik, RELIS Midt-Norge, Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs hospital.
10:30-11:00

KUPP – kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter
Cand. Pharm. Harald Chr. Langaas, RELIS Midt-Norge, Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs hospital.
11:00-11:30

KUPP – Diabetes type 2 i allmennpraksis - Hva sier vi til fastlegene?
Master i farmasi, PhD. Hanne Fiskvik Fleiner, RELIS Midt-Norge, Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs hospital.
11:30-12:30 Lunsj
12:30-13:00


Økt dose inhalerte kortikosteroider ved astmaforverring
Fastlege/LiS Inga Marthe Grønseth,
Sørbyen legesenter/Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs hospital.
13:00-13:45


Legemiddelinteraksjoner – praktisk håndtering
Overlege/professor Olav Spigset,
Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs hospital/RELIS Midt-Norge.
13:45-14:00 Pause
14:00-14:30


Diagnostikk og oppfølging av hypotyreose
Cand. Pharm. Ann-Katrin Eriksen, RELIS Midt-Norge,
Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs hospital.
14:30-15:15

Fedme og forebyggende behandling
Dr. med., overlege og spesialist i kardiologi, Serena Tonstad, Oslo Universitetssykehus.
15:15-15:30 Pause
15:30-16:15

Nye legemidler for behandling av fedme
Dr. med., overlege og spesialist i kardiologi, Serena Tonstad, Oslo Universitetssykehus.
16:15-16:45

Nye psykoaktive stoffer (NPS) - virkning og farlighet
Overlege Hege-Merete Krabseth, Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs hospital.
16:45-17:00 Diskusjon og avslutning
19:30 Middag

 

Tirsdag 29. januar

 

Klokken Program
09:00-09:45


LAR-pasienten – et farmakologisk perspektiv
Avdelingssjef Trond Aamo
Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs hospital.
09:45-10:15 Pause og utsjekking
10:15-10:45


Medikamentell behandling av søvnproblemer
Cand. Pharm. Pål-Didrik Hoff Roland, RELIS Midt-Norge,
Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs hospital.
10:45-11:30

Ikke-medikamentelle tiltak ved søvnproblemer
Psykolog Håvard Kallestad, avd. Østmarka, St. Olavs hospital.
11:30-12:30 Lunsj
12:30-13:00


Førerkortforskriften; «Propille er like ille som promille»
Overlege, spes. klinisk farmakologi og allmennmedisin Roar Dyrkorn,
Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs hospital/RELIS Midt-Norge.
13:00-13:45

Statiner og andre kolesterolsenkende legemidler - virkninger og bivirkninger
Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen, Statens Legemiddelverk.
13:45-14:00 Pause
14:00-14:30


Isotretinoin – hva må vi huske på?
Spes. allmennmedisin, LiS i klinisk farmakologi Christine L. Bandlien, RELIS Midt-Norge,
Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs hospital.
14:30-15:00

Behandlingsprinsipper og rådgivning ved graviditet og amming
Master i farmasi Ingrid Lunde, RELIS Midt-Norge, Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs hospital.
15:00-15:30  Behandling med legemidler mot syrerelaterte lidelser
Master i farmasi Mari Norvik, RELIS Midt-Norge, Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs hospital.
15:30-15:45 Diskusjon og avslutning

 

 • Tid

 • Målgruppe

  Farmasøyter

 • Kurssted

  Scandic Nidelven Hotel, Trondheim

 • Kursavgift

  • Begge kursdager med overnatting og middag kr 5400
  • Begge kursdager med overnatting uten middag kr 5200
  • Begge kursdager med middag uten overnatting kr 4400
  • Begge kursdager uten overnatting og uten middag kr 4100
 • Påmeldingsfrist

  14. januar 2019