RELIS Fagseminar 5.-6. november 2018

Årets RELIS Fagseminar om Riktig legemiddelbruk arrangeres 5.-6. november 2018 på Scandic Nidelven Hotel

Vanedannende legemidler

Kurset (32906) er godkjent av Den norske legeforening tellende for følgende legespesialiteter:
ALLMENNMEDISIN (klinisk emnekurs, 15 timer)
KLINISK FARMAKOLOGI (valgfritt kurs, 15 timer)
PSYKIATRI (valgfritt kurs, 15 timer)
RUS- OG AVHENGIGHETSMEDISIN (valgfritt kurs, 15 timer)

Antall deltagere: 150. Fagseminaret er fullbooket!

Mandag 5. november
Klokken  Program
08:00-08:30 Kaffe og registrering
08:30-08:45 Innledning og velkommen ved Harald Chr. Langaas, Leder RELIS Midt-Norge.
08:45-09:30

Opioid-epidemien i USA (videoforelesning)
Professor of Medicine Jerry Avorn, Harvard Medical School; Chief of the Division of Pharmacoepidemiology and Pharmacoeconomics, Brigham and Women’s Hospital, Boston, USA.
09:30-10:00

«Rikets tilstand» - opioidbruk i Norge
Førsteamanuensis Kristian Svendsen, Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsø.
10:00-10:15 Pause
10:15-11:00

Avhengighet fra et nevrobiologisk perspektiv
Assisterende avdelingsleder Liliana Bachs, Avdeling for rettsmedisinske fag,
Oslo universitetssykehus.
11:00-11:30


Vanedannende legemidler – et helseproblem?
Seniorforsker/Professor Jørgen Bramness, Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse/Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø.
11:30-12:30 Lunsj
12:30-13:00

Bruk av vanedannende legemidler i allmennpraksis
Kommuneoverlege Cato Innerdal, Molde kommune.
13:00-13:30

Hvordan endre bruk av vanedannende legemidler i allmennpraksis
Kommuneoverlege Cato Innerdal, Molde kommune.
13:30-13:45 Pause
13:45-14:45


Langtidsbruk og muligheter for nedtrapping av benzodiazepiner og andre GABA-erge legemidler
Seniorforsker/Professor Jørgen Bramness, Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse/Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø.
14:45-15:00 Pause
15:00-15:45

Vanedannende legemidler og bilkjøring
Professor dr. med. Jørg Mørland, Institutt for Klinisk medisin, Universitetet i Oslo.
15:45-16:30


Førerkortforskriften; «Propille er like ille som promille»
Overlege, spes. klinisk farmakologi og allmennmedisin Roar Dyrkorn,
Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs hospital/RELIS Midt-Norge.
16:30-16:45 Diskusjon og avslutning av dagen
19:30 Middag
 
Tirsdag 6. november

Klokken Program
09:00-09:45

Medikamentell behandling av søvnproblemer
Cand. Pharm. Pål-Didrik Hoff Roland, RELIS Midt-Norge, Avdeling for klinisk farmakologi,
St. Olavs hospital.
09:45-10:00 Pause og utsjekking
10:00-10:45


Ikke-medikamentelle tiltak ved søvnproblemer
Psykolog Håvard Kallestad, avd. Østmarka, St. Olavs hospital.
10:45-11:30

Bruk av vanedannende legemidler til gravide og ammende
Overlege/professor Olav Spigset, Avdeling for klinisk farmakologi,
St. Olavs hospital/RELIS Midt-Norge.
11:30-12:30 Lunsj
12:30-13:15

Møte med smertepasienten i allmennpraksis
Erik Mørch, spes. allmennmedisin, Valentinlyst legesenter.
13:15-14:00

Møte med smertepasienten i spesialisthelsetjenesten
Psykologspesialist Heidi Trydal, Avdeling for smerte og sammensatte symptomlidelser,
St. Olavs hospital.
14:00-14:15 Pause
14:15-15:00

Nye psykoaktive stoffer (NPS) - virkning og farlighet
Overlege Hege-Merete Krabseth, Avdeling for klinisk farmakologi,
St. Olavs hospital.
15:00-15:15 Diskusjon og avslutning
   

 

 • Tid

 • Målgruppe

  Leger som jobber innen allmennmedisin. Andre leger og farmasøyter.

 • Kurssted

  Scandic Nidelven Hotel, Trondheim

 • Kursavgift

  Begge kursdager med middag og overnatting kr. 5400,-.

  Begge kursdager med overnatting, uten middag kr. 5200,-.

  Begge kursdager med middag, men uten overnatting kr. 4400,-.

  Begge kursdager uten overnatting og uten middag kr. 4100,-.

 • Påmeldingsfrist

  15. oktober 2018