Hilde Wesnes

Lege

Telefonnummer: 55974718

[email protected]

Hilde Wesnes er cand. med. fra UiB 2009. Hun var i studietiden svært aktiv underviser for Medisinernes seksualopplysning (MSO) og journalist i studentradio og studentavis. Hun har over 4 års arbeidserfaring innenfor fødselshjelp og kvinnesykdommer, samt erfaring fra onkologi og hud/venerologi.