RELIS Fagseminar for farmasøyter 2018

RELIS Fagseminar for farmasøyter 2018 avholdes 29.-30. januar på Scandic Nidelven Hotel Trondheim.

Deltakelse på fagseminaret gir 10 FEVU-poeng.

 

Mandag 29. januar

Møteleder: Ingrid Lunde

Klokken Program
09:00-09:30 Registrering med kaffe/te og rundstykker
09:30-09:45 Innledning og velkommen ved Harald Chr. Langaas, Leder RELIS Midt-Norge
09:45-10:15 Grunnleggende virkningsmekanismer antibiotika
Cand. Pharm., Master i klinisk farmasi Sylvia Granlund, Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital.
10:15-10:45 Resistensmekanismer
Overlege Hege Enger, Medisinsk Mikrobiologi, St. Olavs Hospital.
10:45-11:30


Praktisk bruk av antibiotika i allmennpraksis. Kan man KUPPes til riktig bruk?
Overlege, spes. klinisk farmakologi og allm.medisin Roar Dyrkorn, Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital/RELIS Midt-Norge.
11:30-12:30 Lunsj
12:30-13:00

Administrasjon av antibiotika til barn
Cand.pharm. Elin Bergene, Sykehusapoteket i Trondheim.
13:00-13:30

Paracetamol til barn
Cand. Pharm. Ann-Katrin Eriksen, RELIS Midt-Norge, Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital.
13:30-13:45 Pause
13:45-14:30

Bruk av sovemidler til barn
Spes. klinisk farmakologi, PhD Joachim Frost, Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital/RELIS Midt-Norge.
14:30-15:00

Sikkerhetsaspekter ved bruk av legemidler til barn
Cand.pharm. Jenny Bergman, RELIS Vest, Haukeland universitetssjukehus.
15:00-15:15 Pause
15:15-15:45

Antikonsepsjonsmidler
Master i farmasi, PhD. Hanne Fiskvik Fleiner, RELIS Midt-Norge, Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital.
15:45-16:30

Legemidler ved assistert befruktning
Master i farmasi Mari Norvik, RELIS Midt-Norge, Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital og Sykehusapoteket i Trondheim.
16:30-16:45 Diskusjon og avslutning
19:30 Middag

 

Tirsdag 30. januar

Møteleder: Mari Norvik

Klokken Program
09:00-09:45

Hva er spesielt med eldre og legemiddelbehandling?
Overlege/professor Olav Spigset, Avdeling for klinisk farmakologi/RELIS Midt-Norge, St. Olavs Hospital.
09:45-10:15 Pause og utsjekking
10:15-11:00

Start - stopp
Cand. Pharm., Master i klinisk farmasi Kristin Englund, Sykehusapoteket Lillehammer.
11:00-11:30


Hudbehandling ved eksem
Overlege, førsteamanuensis Brita Pukstad, Hudavdelingen, St.Olavs Hospital og Institutt for Klinisk og Molekylær Medisin, NTNU.
11:30-12:30 Lunsj
12:30-13:00


Bruk av antikolinergika hos eldre
Spes. allm.medisin, LiS i klinisk farmakologi Christine L. Bandlien, RELIS Midt-Norge, Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital.
13:00-13:45

Immunsuppressive legemidler etter organtransplantasjon
Master i farmasi Ingrid Lunde, RELIS Midt-Norge, Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital.
13:45-14:00 Pause
14:00-14:45

Nye styrker på vitamin D – hva gjør vi?
Cand. Pharm. Harald Chr. Langaas, RELIS Midt-Norge, Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital.
14:45-15:30

Praktisk kildebruk i apotek
Cand. Pharm. Pål-Didrik Hoff Roland, RELIS Midt-Norge, Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital.
15:30-15:45  Diskusjon og avslutning

 

 • Tid

 • Målgruppe

  Farmasøyter

 • Kurssted

  Scandic Nidelven Hotel, Trondheim

 • Kursavgift

  • Begge kursdager med overnatting og middag kr 5400
  • Begge kursdager med overnatting uten middag kr 5200
  • Begge kursdager med middag uten overnatting kr 4400
  • Begge kursdager uten overnatting og uten middag kr 4100
 • Påmeldingsfrist

  21. januar 2018