RELIS Fagseminar 6.-7. november 2017

Årets RELIS Fagseminar om Riktig legemiddelbruk arrangeres 6.-7. november 2017 på Scandic Nidelven Hotel

Kardiovaskulær sykdom og risiko: Hva skal behandles med legemidler og hvordan?

Kurset (31959) er godkjent av Den norske legeforening tellende for følgende legespesialiteter:
ALLMENNMEDISIN (klinisk emnekurs, 15 timer)
KLINISK FARMAKOLOGI (valgfritt kurs, 15 timer)

 

Mandag 6. november
Møteleder: Olav Spigset
Klokken  Program
08:15-08:45 Registrering med kaffe/te og rundstykker
08:45-09:00 Innledning og velkommen ved Harald Chr. Langaas, Leder RELIS Midt-Norge.
09:00-09:45

HUNT – studien og hjerte-kar relatert epidemiologi
Daglig leder, professor Steinar Krokstad, HUNT forskningssenter, Institutt for samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet, NTNU.
09:45-10:15

Ny nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdommer
Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen, Statens Legemiddelverk.
10:15-10:30 Pause
10:30-11:00

Kolesterolsenkende behandling – en oppdatering
Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen, Statens Legemiddelverk.
11:00-11:30

Kardiovaskulær sykdom som bivirkning av legemidler
LiS Anders Spakmo Rosvoldaunet, Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs hospital/RELIS Midt-Norge.
11:30-12:30 Lunsj
12:30-13:15

Legemiddelbehandling ved rytmeforstyrrelse
Overlege Jan Pål Loennechen, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs hospital.
13:15-13:30 Pause
13:30-14:15

Hjertesviktbehandling – diagnose, aksjonsgrenser og preparatvalg
Seksjonsoverlege Rune Mo, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs hospital.
14:15-15:00

Blodtrykksbehandling – diagnose, aksjonsgrenser og preparatvalg
Seksjonsoverlege Rune Mo, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs hospital.
15:00-15:15 Pause
15:15-16:00

Antitrombotisk behandling ved hjerte-karsykdom
Klinikksjef Rune Wiseth, Klinikk for hjertemedisin. St. Olavs hospital.
16:00-16:45

Terapiresistent blodtrykk – hvor vanlig er det og hvordan håndterer man det?
Overlege Cecilia Margareta Montgomery Øien, Avdeling for nyremedisin, St. Olavs hospital.
16:45-17:00 Diskusjon og avslutning
19:30 Middag
 
Tirsdag 7. november
Møteleder: Roar Dyrkorn
Klokken Program
08:30-09:15

Medikamentell slagbehandling
Overlege Bent Indredavik, Avd. for hjerneslag, St. Olavs hospital.
09:15-09:45

Skrøpelighet hos eldre
LiS/Ph.d.-stipendiat Rannveig Sakshaug Eldholm, Medisinsk klinikk, St. Olavs hospital/ INB, NTNU.
09:45-10:00 Pause og utsjekking
10:00-10:45


Når skal man avslutte profylaktisk behandling med kardiovaskulære legemidler?
LiS/Ph.d.-stipendiat Rannveig Sakshaug Eldholm, Medisinsk klinikk, St. Olavs hospital/ INB, NTNU.
10:45-11:30

Trening som supplement til farmakologisk behandling ved hjertesykdom
LiS/ 1.amanuensis Erik Madssen, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs hospital/ ISB, NTNU.
11:30-12:30 Lunsj
12:30-13:15

Overbehandling, overdiagnostikk og medikalisering
Spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin Gisle Roksund, Klosterhagen legesenter, Skien.
13:15-14:00

Kan forskjeller i farmakogenetikk forklare bivirkninger og mangelfull effekt av kardiovaskulære legemidler?
Overlege/professor Olav Spigset, Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs hospital/RELIS Midt-Norge.
14:00-14:15 Pause
14:15-15:00

Interaksjoner med kardiovaskulære legemidler
Overlege/professor Olav Spigset, Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs hospital/RELIS Midt-Norge.
15:00-15:15 Diskusjon og avslutning
   
 • Tid

 • Målgruppe

  Leger som jobber innen allmennmedisin. Andre leger og farmasøyter.

 • Kurssted

  Scandic Nidelven Hotel, Trondheim

 • Kursavgift

  Begge kursdager med mddag og overnatting kr. 5400,-.

  Begge kursdager med overnattting, uten middag kr. 5200,-.

  Begge kursdager med middag, men uten overnattting kr. 4400,-.

  Begge kursdager uten overnatting og uten middag kr. 4100,-.

 • Påmeldingsfrist

  23. oktober 2017