RELIS ønsker å øke fokuset på hva vi kan lære av og om bivirkninger og legemiddelsikkerhet. Er du interessert i informasjon, samarbeid eller undervisning i bivirkningsarbeid – ta kontakt!

Nedenfor finner du eksempler på områder vi arbeider med i dag. 

Melding av bivirkninger
Melding ved mistanke om bivirkning er svært viktig for å avdekke nye bivirkninger og for å lære mest mulig om kjente alvorlige bivirkninger!
Her kan du lese mer om hva du skal melde og hvordan.

E-læring og video om bivirkninger
RELIS Vest har i samarbeid med Helse Vest utviklet et e-læringskurs om legemiddelbivirkninger. Ta kurset (ca 20 min). 
Video: Hvorfor og hva du skal melde av bivirkninger hos barn, 2015 (10 min). 

Bivirkninger hos barn
Vi har fokus på bivirkninger hos barn og her finner du det seneste publiserte fra RELIS under kategorien «Barn». RELIS Vest har blant annet kontakt med Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn, som har egne bivirkningssider. 

Samarbeid med Legemiddelkomiteer i Helse Vest
RELIS Vest ønsker kontakt med alle Legemiddelkomiteene i helseregion Vest for samarbeid om legemiddelsikkerhet samt melding og læring av bivirkninger. Ta kontakt for mer informasjon.