Lillan Mo Andreassen

Lillan Mo Andreassen

Master i Farmasi, PhD.

Telefonnummer: 55975360

[email protected]

Lillan har særleg interesse for legemiddelbehandling av eldre og diabetes.

Lillan har arbeidd i RELIS Vest sidan 2016 og er MScPharm frå Universitetet i Bergen i 2009. I 2019 disputerte ho ved Universitetet i Bergen med avhandlinga Diabetes in care homes – Special emphasis on medicines and blood glucose measurements. Ho har òg arbeidserfaring frå apotek.

Se CRISTIN for oversikt over Lillan sine publikasjonar.