RELIS Fagseminar for farmasøyter 2017

RELIS Fagseminar for farmasøyter 2017 avholdes 23.-24. januar på Scandic Nidelven Hotel Trondheim.

Seminaret er godkjent for 11 FEVU-poeng.

 

Mandag 23. januar
Klokken Program
09:00-09:30 Registrering med kaffe/te og rundstykker
09:30-09:45 Innledning og velkommen
Cand.pharm., MPH Harald Chr. Langaas, Leder RELIS Midt-Norge, St. Olavs Hospital.
09:45-10:30

Legemidler ved astma og KOLS
Cand. pharm. Espen Skarstein Kolberg, Sykehusapoteket i Trondheim.
10:30-11:00

Hostemidler – har de effekt?
Cand.pharm. Pål-Didrik Hoff Roland, RELIS Midt-Norge, St. Olavs Hospital.
11:00-11:30

Legemidler ved røykeavvenning
Cand.pharm., MPH Harald Chr. Langaas, Leder RELIS Midt-Norge, St. Olavs Hospital.
11:30-12:30 Lunsj
12:30-13:00

Interaksjoner med antibiotika i apotek
Overlege/professor Olav Spigset, Avdeling for klinisk farmakologi, RELIS Midt-Norge, St. Olavs Hospital.
13:00-13:30

Behandling av svangerskapskvalme - hva må farmasøyter vite?
Master i farmasi, PhD. Kristine Heitmann, RELIS Vest, Haukeland universitetssjukehus.
13:30-13:45 Pause
13:45-14:30


Soppinfeksjoner og andre underlivsinfeksjoner
Spes. Allm. Medisin, LIS klinisk farmakologi Christine L. Bandlien
RELIS Midt-Norge, Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital.
14:30-15:00

Legemidler mot pollenallergi hos gravide og ammende
Master i farmasi Helle Tjønn Lindland, RELIS Sør-Øst, Oslo Universitetssykehus.
15:00-15:15 Pause
15:15-16:00

Bilkjøring og legemidler
Overlege Arne Helland, Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital.
16:00-16:30

Nødprevensjon ved overvekt – til å stole på?
Cand.pharm, spesialist i sykehusfarmasi. Tone Westergren, Leder RELIS Sør-Øst, Oslo Universitetssykehus.
16:30-16:45 Diskusjon og avslutning
19:30 Middag
   
Tirsdag 24. januar
Klokken Program
09:00-09:45

Antiepileptika
Overlege Arne Reimers, Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital/RELIS Midt-Norge.
09:45-10:15 Pause og utsjekking
10:15-10:45

Plantebaserte legemidler
Master i farmasi, PhD. Hanne Fiskvik Fleiner RELIS Midt-Norge, St. Olavs Hospital.
10:45-11:30

Farmakogenetikk – viktigere for pasienten enn interaksjoner
Prof. II, Dr. scient., Cand.pharm. Espen Molden, Universitetet i Oslo/Diakonhjemmets sykehus.
11:30-12:30 Lunsj
12:30-13:00

Farmakologisk sårbarhet hos eldre
Prof. II, Dr. scient., Cand.pharm. Espen Molden, Universitetet i Oslo/Diakonhjemmets sykehus.
13:00-13:45

Feilbruk av smertestillende
Master i farmasi, PhD. Per-Jostein Samuelsen, RELIS Nord-Norge, UNN Tromsø.
13:45-14:00 Pause
14:00-14:45

Smertestillende hos ungdom
Cand.pharm. Tanja Holager, RELIS Sør-Øst, Oslo Universitetssykehus.
14:45-15:30

Biosimilars
Cand.pharm. Pål-Didrik Hoff Roland, RELIS Midt-Norge, St. Olavs Hospital.
15:30-15:45 Diskusjon og avslutning
   

 

 • Målgruppe

  Farmasøyter

 • Kurssted

  Scandic Nidelven Hotel,
  Havnegata 1, 7010 Trondheim.

 • Kursavgift

  • Begge kursdager med overnatting og middag kr 5200
  • Begge kursdager med overnatting uten middag kr 5000
  • Begge kursdager med middag uten overnatting kr 4400
  • Begge kursdager uten overnatting og uten middag kr 4000
 • Påmeldingsfrist

  6. januar 2017