RELIS Fagseminar 2016

RELIS Fagseminar 2016 avholdes 7.-8. november på Scandic Nidelven Hotel, Trondheim.

Riktig legemiddelbruk. Astma, KOLS og luftveisinfeksjoner

Kurset (31103) er godkjent for følgende spesialiteter:
ALLMENNMEDISIN (klinisk emnekurs, 15 poeng)
KLINISK FARMAKOLOGI (valgfritt kurs, 15 timer)

Maks antall deltakere: 150 

Mandag 7. november
Møteleder: Roar Dyrkorn
Klokken  Program
08:15-08:45 Registrering med kaffe/te og rundstykker
08:45-09:00 Innledning og velkommen ved Harald Chr. Langaas, Leder RELIS Midt-Norge.
09:00-09:45

Statistisk signifikans – klinisk relevans
Professor Eva Skovlund, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU/Nasjonalt folkehelseinstitutt.
09:45-10:30

Legemidler ved astma og KOLS
Cand. pharm. Espen Skarstein Kolberg, Sykehusapoteket i Trondheim.
10:30-10:45 Pause
10:45-11:30 Behandling av astma hos barn
Overlege Lars Høsøien Skanke, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital.
11:30-12:30 Lunsj
12:30-13:15

Diagnostikk og behandling av KOLS
Overlege Elena Titova, Lungeavdelingen, St. Olavs Hospital.
13:15-13:30 Pause
13:30-14:00

Antibiotikabehandling ved astma/KOLS
Overlege Elena Titova, Lungeavdelingen, St. Olavs Hospital.
14:00-14:45

Bivirkninger av astma- og KOLS-midler
Overlege/professor Olav Spigset, 
Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital/RELIS Midt-Norge.
14:45-15:00 Pause
15:00-15:30

Allergibehandling av barn
Overlege Åsne Myklebust, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital.
15:30-16:00

Legemidler ved røykeavvenning
Cand.pharm., MPH Harald Chr. Langaas, RELIS Midt-Norge, St. Olavs Hospital.
16:00-16:30

Hostemidler – har de effekt?
Cand.pharm. Pål-Didrik Hoff Roland, RELIS Midt-Norge, St. Olavs Hospital.
16:30-16:45 Diskusjon og avslutning
19:30 Middag
 
Tirsdag 8. november
Møteleder: Olav Spigset
Klokken Program
08:30-09:00

Tiltaksplan mot antibiotikaresistens
Seniorrådgiver Siri Jensen, Antibiotikasenteret for primærmedisin, Universitetet i Oslo.
09:00-09:45

Om antibiotika i allmennpraksis
Overlege, spes. klinisk farmakologi og allm.medisin Roar Dyrkorn,
Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital/RELIS Midt-Norge.
09:45-10:00 Pause og utsjekking
10:00-10:45


Antibiotikaresistens
Professor Gunnar Skov Simonsen,
Leder Norsk overvåkingsystem for antibiotikaresistens (NORM).
10:45-11:30

Antibiotikabehandling til gravide/ammende
Professor Hedvig Nordeng, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo.
11:30-12:30 Lunsj
12:30-13:00

Administrering av legemidler til barn
Cand.pharm./stipendiat Elin Høien Bergene, Sykehusapoteket i Trondheim/NTNU.
13:00-13:30

Symptomlindrende behandling av luftveisinfeksjoner
LiS i klinisk farmakologi, PhD Joachim Frost, Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital/RELIS Midt-Norge.
13:30-13:45 Pause
13:45-14:15

Penicillinallergi – diagnostikk og utredning
Professor Erik Florvaag, Leder prosjekt regionalt allergisenter HV, Haukeland universitetssjukehus.
14:15-14:45

Hvilken plass har antibiotika i behandlingen av akne?
Spes. allm.medisin, LiS i klinisk farmakologi Christine L. Bandlien,
RELIS Midt-Norge, Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital.
14:45-15:15

Interaksjoner – gode grunner til å velge penicillin?
Overlege/professor Olav Spigset, Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital/RELIS Midt-Norge.
15:15-15:30 Diskusjon og avslutning
   
 • Målgruppe

  Leger som jobber innen allmennmedisin.
  Andre leger og farmasøyter

 • Kurssted

  Scandic Nidelven Hotel,
  Havnegata 1, 7010 Trondheim.

 • Kursavgift

  • Begge kursdager med overnatting og middag kr 5200
  • Begge kursdager med overnatting uten middag kr 5000
  • Begge kursdager med middag uten overnatting kr 4400
  • Begge kursdager uten overnatting og uten middag kr 4000
 • Påmeldingsfrist

  24. oktober 2016