Mor og barn
Photo: Colourbox.com

En betydelig andel av henvendelsene til RELIS Vest omhandler bruk av legemidler i svangerskap og ved amming. RELIS drifter i tillegg publikumstjenesten Trygg mammamedisin, der vi svarer på spørsmål om legemidler direkte til gravide og ammende, både via nettet og på telefon. Rådgivere ved RELIS Vest har spesialkompetanse innenfor legemidler til gravide og ammende, og enkelte har også tatt en doktorgrad innenfor feltet.

Tidligere rådgiver ved RELIS Vest, Sofia Frost Widnes disputerte i 2013. Prosjektet omhandlet legemiddelinformasjon ved graviditet; "Drug information in pregnancy - perspectives and needs of pregnant women and physicians", og ble utført ved RELIS Vest i samarbeid med Universitetet i Bergen. Du kan lese mer om dette prosjektet her.

Kristine Heitmann disputerte i 2016. Prosjektet omhandlet behandling av svangerskapskvalme; "Treatment of nausea and vomiting during pregnancy – with special focus on attitudes to and use of pharmacological treatment" og ble gjennomført ved Universitetet i Bergen.

Det har også blitt gjennomført masterprosjekter ved RELIS Vest med problemstillinger knyttet til legemidler til gravide og ammende. I to prosjekter har tjenesten TryggMammamedisin blitt studert. Et annet masterprosjekt omhandlet legers risikopersepsjon ved bruk av legemidler i graviditeten. Resultatene fra dette prosjektet er publisert her.