Jenny Bergman

Jenny 2018

Cand. pharm.

Telefonnummer: 55973042

[email protected]

Jenny interesserer seg spesielt for bivirkninger, med alt fra forebygging til rapportering og formidling. Hun har blant annet jobbet mye med bivirkninger hos barn, vært involvert i utvikling av e-læringskurs om bivirkninger og har ansvar for undervisning av studenter og helsepersonell i bivirkningsarbeid. Les mer om dette under Bivirkninger

Underrapportering av bivirkninger er en stor utfordring og Jenny kan kontaktes for mer informasjon om hvordan overbygge meldebarrierer og få økt læring av og om bivirkninger.  

Jenny har jobbet i RELIS Vest siden 2004 og er cand. pharm. fra Uppsala Universitet i 1993. Hun har tidligere arbeidserfaring fra sykehusapotek der hun primært jobbet med farmasøytisk rådgivning. 

Se CRISTIN for oversikt over Jennys publikasjoner.