RELIS Fagseminar for farmasøyter 2016

RELIS Fagseminar for farmasøyter 2016 avholdes 25.-26. januar på Scandic Nidelven Hotel.

Seminaret er godkjent for 10 FEVU-poeng.

Forelesninger i programmet under.

 

 

Mandag 25. januar 
Klokken Program Møteleder: Erlend Aa
09:00-09:45 Kaffe og registrering
09:45-10:00 Innledning og velkommen ved Harald Chr. Langaas, Leder RELIS Midt-Norge
10:00-10:45


Hvordan bruke RELIS?
Cand.pharm. Ann-Katrin Eriksen,
RELIS Midt-Norge, St. Olavs Hospital.
10:45-11:30


Praktisk farmakokinetikk og monitorering
Overlege Arne Reimers
Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital/RELIS Midt-Norge.
11:30-12:30
Lunsj
12:30-13:15


Interaksjoner – er det bare CYP´ene som er viktig? 
Overlege/professor Olav Spigset, 
Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital/RELIS Midt-Norge.
13:15-13:45


Reseptfrie smertestillende midler
Cand.pharm., MPH Harald Chr. Langaas,
RELIS Midt-Norge, St. Olavs Hospital
13:45-14:00
Pause
14:00-14:45

Legemiddelindusert hodepine
Professor Knut Hagen, Institutt for nevromedisin, NTNU.
14:45-15:30


Legemidler og alkohol
Overlege, spes. klinisk farmakologi Arne Helland, 
Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital/RELIS Midt-Norge.
15:30-15:45
Pause
15:45-16:15


Gastric bypass og legemidler
Cand.pharm. Pål-Didrik Hoff Roland
RELIS Midt-Norge, St. Olavs Hospital
16:15-16:45


Avføringsmidler
Cand.pharm Erlend Aa
RELIS Midt-Norge, St. Olavs Hospital
16:45-17:00
Diskusjon og avslutning
19:30
Middag
   
Tirsdag 26. januar
Klokken
Program Møteleder: Pål-Didrik Hoff Roland
09:00-09:45

Hormonell prevensjonsbehandling
Cand.pharm. Linda Amundstuen Reppe, Høgskolen i Nord-Trøndelag
09:45-10:15
Pause og utsjekking
10:15-11:00


Behandling av akne
Lege i spesialisering Christine L. Bandlien
RELIS Midt-Norge, Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital.
11:00-11:30


Peroral jernbehandling
Cand.pharm. Jenny Bergman
RELIS Vest, Haukeland universitetssjukehus
11:30-12:30
Lunsj
12:30-13:15


Nyere antidiabetika – en farmakologisk gjennomgang
Master i farmasi, PhD. Hanne Fiskvik Fleiner
RELIS Midt-Norge, St. Olavs Hospital.
13:15-14:00

Nytt og nyttig om legemiddelbruk ved graviditet og amming I
Professor Hedvig Nordeng, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo.
14:00-14:15
Pause
14:15-14:45

Nytt og nyttig om legemiddelbruk ved graviditet og amming II
Professor Hedvig Nordeng, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo.
14:45-15:30


Behandling av hodelus
Cand.pharm. Harald Chr. Langaas,
RELIS Midt-Norge, St. Olavs Hospital.
15:30-15:45
Diskusjon og avslutning

 

 

 • Målgruppe

  Farmasøyter

 • Kurssted

  Scandic Nidelven Hotel

 • Kursavgift

  • Boende 2 dager inkl middag kr 5200
  • Boende 2 dager uten middag kr 5000
  • Ikke boende
   2 dager inkl middag kr 4400
  • Ikke boende
   2 dager kr 4000
 • Påmeldingsfrist

  11. januar 2016