Temakveld RELIS Vest/Seksjon for klinisk farmakologi tirsdag 24. november:

«Antikoagulantia – er det blitt noe enklere?»

Fjerde temakveld i årets møteserie setter igjen fokus på riktig bruk av antikoagulantia. Vi følger opp temaet fra juni 2012: «Antikoagulantia – forenkling eller forvirring».
Nå lurer vi på om antikoagulasjonsbehandling har blitt noe enklere siden den gang. Programmet omfatter erfaringer fra allmennpraksis og laboratorietjenesten, inkludert eksempler på problemstillinger til RELIS. Riktig bruk diskuteres i lys av økende erfaring med direktevirkende perorale antikoagulantia (DOAK).

 

Foredragsholdere og program (med forbehold om endringer):

 • Ann Helen Kristoffersenspesialist i medisinsk biokjemi, overlege Haukeland universitetssjukehus, PhD, og medlem av Nasjonal rådgivende spesialistgruppe innen antikoagulasjon: «DOAK – fra studier til «real-life»
 • Jan Anker Jahnsen, cand. pharm., PhD, RELIS Vest: Litt av hvert om DOAK – RELIS sitt perspektiv
 • Geir Thue, fastlege og spesialist i allmennmedisin intervjues av Tormod Bjånes,spesialist i klinisk farmakologi, overlege Haukeland universitetssjukehus: Erfaringer etter 3 år med DOAKS- ville jeg gjort det samme om igjen? Råd fra klinisk praksis
 
Tid: Tirsdag 24. november kl. 18-21 (uke 48).
Sted:
1) Birkhaugsalen rom D-303, 3. etasje Sentralblokken, Haukeland universitetssjukehus.
2) Aulaen, 2.etg, Stavanger universitetssjukehus (streaming via Microsoft Lync).
Påmelding: Via skjema her eller tlf 55 97 53 60

 

Godkjenninger:
Møteserien, med 4 temakvelder à 3 timer, er et samarbeid mellom RELIS Vest og Seksjon for klinisk farmakologi. Den er godkjent av Legeforeningen med inntil 12 timer for videre- og etterutdanning i allmennmedisin. For å få tellende timer må man delta på minimum 6 timer i løpet av møteserien.

 

RELIS søker temakvelden godkjent for FEVU-poeng fra Norges Farmaceutiske Forening. Den enkelte farmasøyt søker så NFF om FEVU-poeng etter hver temakveld.

 

Kommende temakvelder:
Møteserie for 2016 er ennå ikke planlagt

 • Målgruppe

  Leger og Farmasøyter

 • Kurssted

  Haukeland Universitetssjukehus

 • Kursavgift

  Gratis

 • Påmeldingsfrist

  24. november 2015