Farmakoterapi i allmennpraksis 11.-13. november 2015

Farmakoterapi i allmennpraksis (Legeforeningens kurs 28942) arrangeres 11.-13. november 2015 på Soria Moria i Oslo. Kurset er godkjent som etterutdanning/videreutdanning for flere medisinske spesialiteter. Det fokuseres på kliniske områder som er relevant for allmennpraksis hvor legemiddelbruk er en vesentlig del av behandlingen.

Farmakoterapi i allmennpraksis (Legeforeningens kurs 28942) arrangeres 11.-13. november 2015 på Soria Moria i Oslo.

Kursets læringsmål er praktisk kunnskap om viktige behandlingsprinsipper og vurdering av legemidlers effekt, bivirkninger og interaksjoner. Målgruppen for kurset er leger i primærhelsetjenesten og farmasøyter (cand. pharm/master i farmasi).

RELIS-ansatte deltar både som foredragsholdere og i kurskomitéen.

Her finner du nærmere opplysninger om program og påmelding lenke til: http://legeforeningen.no/Community/kurskatalogen/Kurs/?coursenumber=28942

 • Målgruppe

  Almen leger

 • Kurssted

  Soria Moria i Oslo

 • Kursavgift

  Lege 4 200 kr
  Ikke lege 8 400 kr
 • Påmeldingsfrist

  30. september 2015