RELIS Midt-Norge er organisert under Avdeling for klinisk farmakologi ved St. Olavs Hospital HF og har nært samarbeid med kliniske farmakologer og leger i spesialisering ved avdelingen. Leder for Avdeling for klinisk farmakologi er Trond Aamo. I tillegg har vi et utstrakt samarbeid mellom RELIS i øvrige regioner, läkemedelsinformationscentraler i Sverige og Norden forøvrig samt KUPP-organisasjonen.