Jan Schjøtt

Jan Schjøtt

Leder, overlege, dr.med.

Telefonnummer: 55977844

[email protected]

Jan interesserer seg spesielt for å undervise og forske på kvalitet i legemiddelinformasjon. I tillegg til å være leder ved RELIS Vest er han overlege ved Seksjon for klinisk farmakologi ved Haukeland universitetssjukehus og professor ved Universitet i Bergen.

Jan har vært med siden oppstarten ved å etablere RELIS Vest i 1994 og har med unntak av noen kortere perioder ledet senteret til i dag. Han er cand. med. fra Universitetet i Oslo i 1988, og tok doktorgraden ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i 1996. Han har arbeidserfaring fra allmennmedisin, arbeidsmedisin og alderspsykiatri.

Se CRISTIN for oversikt over Jans publikasjoner.