Det oppfordres til at bivirkninger meldes elektronisk (og ikke på papir) under perioden med koronatiltak.

Mistenkte bivirkninger meldes til Legemiddelverkets bivirkningsdatabase ved å fylle ut et elektronisk meldeskjema. RELIS saksbehandler deretter bivirkningsmeldinger som omhandler legemidler og gjør en vurdering av årsakssammenheng for hver enkelt. FHI saksbehandler bivirkningsmeldinger på vaksiner. Resultatet av vurderingen sendes tilbake til melderen. Det er inntil videre også mulig å melde inn bivirkningsmeldinger på papir.

 

Mer om bivirkningsmeldinger

Generelt om bivirkninger og legemiddelsikkerhet

FAQ om bivirkningsmelding for helsepersonell    

     • hva skal meldes

     • personidentifiserbare opplysninger og konfidensialitet

     • hvorfor viktig å melde                                                                                                        

Svart trekant

Bivirkningsnyheter- siste nytt fra Legemiddelverket om bivirkninger og sikkerhet

Siste saker om bivirkninger fra RELIS